Výběr ze zakázek zpracovaných firmou

 • Územní plán sídelního útvaru Semily
  autoři: arch. Zdena Baštová, Jaroslav Slavíček
  Pořizovatel: OÚ Semily
  investiční náklady: neurčeno

 • Územní plán sídelního útvaru Rokytnice nad Jizerou
  autoři: arch. Miroslav Koštrna, Jaroslav Slavíček, Michal Šourek, Ing. Martin Studnička
  Pořizovatel: OÚ Semily, schváleno 1993

 • Průzkumy a rozbory Pankrácké pláně v Praze P+ R zóny
  autoři: arch. Václav Aulický, Miloš Haase, Jaroslav Slavíček, Frant. Šmolík
  Pořizovatel: Útvar hlavního architekta m. Prahy
  investiční náklady: neurčeno

 • Rekonstrukce domu 24a v Klimentské ulici v Praze na výpočetní středisko Agrobanky Praha a.s.
  studie a návrh stavby, projekt pro stavební povolení vč. kompletního projednání, realizační projekt, autorský dozor, REALIZOVÁNO
  autor: arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: AGB Praha
  investiční náklady: 36 mil

 • ÚPZ Planá nad Lužnicí vč. projednání
  koncept - schváleno 1994
  autor: arch. Jaroslav Slavíček
  Pořizovatel: OÚ Tábor
  investiční náklady: neurčeno

 • Administrativní budova v Londýnské ulici č. 730,376, dnes TMOBIL a.s. návrh stavby, projekt pro stavební povolení vč. kompletního projednání, realizační projekt, autorský dozor, (zpracováno pro fy. Suter + Suter) REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Karimpol s.r.o.
  investiční náklady:108mil

 • Dům ve Štefánikově ulici v Praze 5 - rekonstrukce a nástavba
  studie, dok. k územnímu řízení, projekt pro SP, RP, AD, kompletní projednání a obstarání ÚR a SP, výběr dodavatele, realizační inženýring
  invest. náklady 11 mil. Kč. V REALIZACI.

 • Výstavba trezoru a šaten Státní tiskárny cenin Praha, Praha 1 Růžová ulice studie, projekt pro st. povolení realizační projekt, výběr dodavatele, autorský dozor, technický dozor investora. REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  invest. náklady: 22 mil. Kč

 • Úprava a rekonstrukce domu Státní
  tiskárny cenin v Jindřišské ulici v Praze
  studie
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  invest. náklady: 10 mil. Kč

 • Nástavba a rekonstrukce čtyř panelových domů v Novém Boru, tř. T. G. Masaryka, Nový Bor. Předmětem byla výstavba 12 nových bytových jednotek ve střešní nástavbě. Součástí rekonstrukce bylo zateplení fasád stávajícího objektu, vč. úpravy oken pro zvýšení součinitele prostupu tepla. Zakázka byla získána na základě vítězství ve veřejné architektonické soutěži vypsané na řešení tohoto úkolu vlastníkem objektu – městským úřadem v Novém Boru. Studie, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační projekt, podklady pro výběr dodavatele, autorský dozor, REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček, Karel Týbl, ing. Alan Tomek
  invest. náklady: 48 mil. Kč

 • Výstavba dvou vilových domů v Ulici Pod Klaudiánkou č. parc. 901, 902, Praha 4 – Podolí. Realizační projekt, autorský dozor, REALIZOVÁN první z domů Pod Klaudiánkou 4.
  invest. náklady: 68 mil. Kč

 • Provozní budova České televize
  Kavčí Hory, Praha
  studie, projekt pro stavební povolení arch. část, spolupráce na realizačním projektu a autorském dozoru, REALIZOVÁNO
  autoři: Ing. arch. Jaroslav Slavíček, Ing. arch. Václav Aulický, Ing. arch. Tomáš Dohnal
  Investor: Česká televize
  investiční náklady: 470 mil

 • Výtvarný generel komplexní modernizace a výměny fasád areálu budov České televize v Praze na Kavčích horách. Studie, projekt pro stavební povolení, kompletní podpora investora včetně podkladů pro výběrové řízení a vyhodnocení technické části výběrového řízení, autorský dozor. REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  investiční náklady: 190 mil. Kč.

 • Rekonstrukce objektu požární zbrojnice České televize, studie, projekt pro stavební povolení.
  REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  investiční náklady: 8 mil. Kč.

 • Pěší propojení hlavní budovy České televize a budovy zpravodajství lávkou
  studie ve třech variantách
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  investiční náklady: 7 mil. Kč.

 • Výměna fasády, souvisejících konstrukcí a části vnitřních sítí objektu zpravodajství České televize, variantní studie, projekt pro stavební povolení, podklady pro výběr dodavatele, realizační projekt, autorský dozor, REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček, stávající dům postaven podle návrhu ak. arch. Františka Šmolíka
  investiční náklady: 62 mil. Kč.

 • Objekt centrálních předehřevů - rekuperátorů – strojovny vzduchotechniky areálu budov České televize Kavčí hory včetně výtvarného řešení atria. Výtvarný návrh, variantní studie, projekt pro stavební povolení, realizační projekt. REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  investiční náklady: 14 mil. Kč.

 • Vestavba kanceláří a centrálního depozitáře magnetických nosičů objektu zpravodajství ČT, variantní studie, projekt pro stavební povolení, realizační projekt
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  investiční náklady: 17 mil. Kč.

  Pozn.: Spolupráce mojí firmy s Českou televizí na rekonstrukcích novostavbách i připravovaných nových stavbách trvala 20 let ke spokojenosti obou stran a v úhrnné výši bylo dosaženo 722 mil. korun v REALIZOVANÝCH stavbách často speciálního určení se zvýšenými požadavky na odhlučnění a bezprašnost a za ztížených podmínek provádění za provozu.

 • Rekonstrukce a opravy bytových domů ve vlastnictví městské části Praha 3.
  V letech 2000, 2001 a 2002 moje firma zpracovala projektovou dokumentaci v úrovni projektu pro stavební povolení na celkem 53 obytných domů v různém rozsahu prací a celkových investičních nákladech celkem cca 318 mil. korun. Z toho realizováno bylo k datu 1.1.2003 cca 40 domů v úhrnných investičních nákladech cca 200 mil. korun. Zbytek bude realizován v roce 2004 a 2005. Spolupráce dále pokračuje zpracováním,.
  Z REALIZOVANÝCH se jedná zejména o tyto domy:
  Baranova ulice č. 6, 10, 13, 17, 22, 24, 26, 28,
  Vinohradská č. 82, 168, 170, 172
  Jeseniova č. 27, 71, 109
  Na Vápence č. 25
  Želivského 20
  Pod lipami č. 7
  Radhošťská č. 14 ad.

 • studie, zadávací dokumentace a realizačního projektu na rekonstrukci domu Olšanská 7. REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investiční náklady 34 mil. korun.
  investor: Městská část Praha 3

 • rekonstrukce domu ve Strážní ulici č. 13 v Praze 3 na kanceláře a byty.
  Studie, projekt pro stavební povolení, obstarání stavebního povolení, realizační projekt, autorský dozor, technický dozor investora, kolaudace. REALIZOVÁNO
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Itainvest s.r.o.
  investiční náklady: 12 mil. Kč.

 • obchodní centrum Černý Most – prodejna obuvi a koberců
  dokumentace k územnímu řízení, obstarání územního řízení, dokumentace pro stavební povolení, obstarání stavebního povolení, REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: developer
  investiční náklady: 42 mil. Kč.

 • jazyková škola pro děti předškolního věku a centrum pro školení dospělých v Bubenečské ulici v Praze 6, rekonstrukce a adaptace, REALIZOVÁNO.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Bumblebee s. r. o.
  investiční náklady: 2 mil. Kč.

 • rodinný dům v Petrovicích v Praze ve Voltově ulici
  studie, projekt pro stavební povolení, REALIZOVÁNO
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  investiční náklady: 3 mil. Kč.

 • rekonstrukce a nástavba základní školy Mikulova
  Studie, dokumentace pro územní řízení, obstarání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, obstarání stavebního povolení.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: úřad městské části Praha 11
  investiční náklady: 2 mil. Kč

 • sídlo firmy Canon cz
  studie, dokumentace k územnímu řízení, obstarání územního řízení, dokumentace pro stavební povolení, obstarání stavebního povolení.
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Ertl Consulting s.r.o.
  investiční náklady: 72 mil. Kč

 • studie a dokumentace k územnímu řízení 36 bytů v ulici Na Močále v Praze v Libuši
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Knoll s. r. o.
  investiční náklady: 70 mil. Kč

 • Bytový dům U Motolské Hrušky 115 bytů a 8 komerčních prostor
  Projekt pro provedení stavby
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček, ing. arch. Aleš Lang
  Investor: Geosan development a.s.
  investiční náklady: 200 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Rodinný dům v Pyšelích
  Studie, projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Geosan development a.s.
  investiční náklady: 22 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Obytný soubor Bohdalec 1. etapa 210 bytů
  Dokumentace pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby
  autor: ing. arch. Petr Hrůša, ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Geosan development a.s.
  investiční náklady: 495 mil. Kč

 • Obytný soubor Kaskády U Botiče 218 bytů 2 komerční prostory
  Dokumentace pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Geosan development a.s.
  investiční náklady: 520 mil. Kč

 • Obytný soubor Liberty Building celkem ve dvou etapách 182 bytů a 4 komerční prostory
  Dokumentace pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby
  autor: Ing. arch. Jaroslav Slavíček
  Investor: Geosan development a.s.
  investiční náklady: odhad 320 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Sportovní zařízení Žižkov
  Dokumentace pro provedení stavby
  Zadavatel: Geosan Group a.s.
  investiční náklady: odhad 80 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Mateřská škola Kbely
  Dokumentace pro provedení stavby
  Zadavatel: Geosan Group a.s.
  investiční náklady: odhad 50 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Národní muzeum, vstup do nové budovy NM interiér
  Studie, dokumentace pro provedení stavby
  Investor: Národní muzeum
  investiční náklady: odhad 3 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Národní muzeum, oprava fasád a střech historické a výstavní budovy Náprstkova muzea v Praze
  Studie, dokumentace pro provedení stavby
  Investor: Národní muzeum
  investiční náklady: odhad 12 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Národní muzeum, oprava fasád historické budovy a střechy výstavní budovy Náprstkova muzea v Praze
  Studie, dokumentace pro provedení stavby
  Investor: Národní muzeum
  investiční náklady: 8 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Národní muzeum, návrh parteru nádvoří Náprstkova muzea v Praze
  Studie, dokumentace pro provedení stavby
  Investor: Národní muzeum
  investiční náklady: 3 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Městská část Praha 3, zasedací místnost zastupitelstva
  Studie, dokumentace pro provedení stavby
  Investor: Městská část Praha 3
  investiční náklady: odhad 10 mil. Kč
  v realizaci

 • Zkušebna operního zpěvu AMU v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malostranském náměstí
  Studie, dokumentace pro provedení stavby
  Investor: Akademie múzických umění Praha
  investiční náklady: odhad 2 mil. Kč
  REALIZOVÁNO

 • Bytové domy v Radimově ulici v Praze
  Studie, dokumentace pro územní řízení
  Investor: Geosan Development
  investiční náklady: odhad 400 mil. Kč